Mechanische weerstand :

 De Becasine is vrijwel onbreekbaar.

Het aluminium kan buigen, maar zal niet breken.

De Inox bouten  zijn zwaar berekend en voldoende in aantal.

De armen zijn uit essenhout vervaardigd;  deze housoort kan splijten maar zal niet afbreken.

Sedert deze houtsoort gebruikt wordt, werd nooit vermelding gemaakt van breuk.

De zetel uit beuken-multiplex is eveneens onbreekbaar.

 

Beschadigingen :

Het aluminium word reeds bij de productie licht beschadigd;  kleine krassen komen tevoren gedurende fabrikatie, bij montage en bij de proeftesten. Gebruik en veroudering veroorzaken nog meer krassen en het alumium wordt mat. Dit vermindert in geen geval de mechanische weerstand van het materiaal.

 

Schokken en stoten bij manipulatie van de houten onderdelen kunnen kleine splinters veroorzaken. Dit moet als een normale gebruikskonsekwentie beschouwd worden en neemt niets af van de mechanische eigenschappen van de onderdelen. Met een beetje schuurpapier kan men het risiko van lichte kwetsuren vermijden.

 

De aluminium onderdelen zijn tegen mechanische breuk gegarandeerd gedurende vijf jaar en worden gratis vervangen, met uitzondering van de transportkosten. Oppervlakte-beschadigingen vallen niet binnen deze garantie.

 

De houten onderdelen worden gedurende drie jaar gegarandeerd tegen mechanische breuk en worden gratis vervangen, met uitzondering van de transportkosten. Kleine splinters vallen niet binnen deze garantie.

 

Onderdelen onderhevig aan slijtage worden gedurende één jaar gegarandeerd. Dit betreft de wielen, de banden en de onderdelen in rubber.

 

Textiel wordt gedurende 15 dagen gegarandeerd tegen produktiefouten.

 

 

 

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongeschikt gebruik van de Becasine, een slechte montage of een gebruik van ongeoorloofde onderdelen.