Therapeutische effecten  bij het gebruik van de Becasine.

 

Kinesitherapeuten en ergotherapeuten die de Becasine gebruiken hebben ons merkwaardige reacties van de passagiers medegedeeld.

Mensen met beperkingen die aan hypo- of hypertonie lijden wennen zich zeer snel aan de bewegingen van de Becasine.

 

In het geval van een hypotonische persoon merkt men dat de romp en het hoofd van de passagier zich recht zetten, om beter van de omgeving te genieten.  Bij hypertonische kinderen en volwassenen veroorzaken de bewegingen en trillingen van de Becasine relaxatie en ontspanning.

 

Kinderen met gedragsstoornissen  concentreren zich op de activiteit of het evenement.  De groepsactiviteit rond de Becasine is voor hun een gezamelijk objectief en lijdt tot kalmte.

 

Het gebruik van de Becasine maakt het voor bewoners van tehuizen mogelijk om hun dagelijkse omgeving te verlaten,andere landschappen te zien, en zelfs aan manifestaties deel  te nemen.  Hierbij wordt het mogelijk om deze mensen in groepsactitiviteiten te integreren.

 

Voor meer informatie kunt U  kontakteren :

Sophie Enthoven, kinesitherapeute

Mail adres : enthoven3@hotmail.com