Therapeutische effecten  bij het gebruik van de Becasine.

 

Kinesitherapeuten en ergotherapeuten die de Becasine gebruiken hebben ons merkwaardige reacties van de passagiers medegedeeld.

Mensen met beperkingen die aan hypo- of hypertonie lijden, wennen zich zeer snel aan de bewegingen van de Becasine.

 

In het geval van een  persoon met een hypotonie, merkt men een verbetering van de hoofd- en rompoprichting, om beter van de omgeving te genieten.  Bij hypertone kinderen en volwassenen veroorzaken de bewegingen en trillingen van de Becasine ontspanning.

 

Kinderen met gedragsproblemen  concentreren zich op de activiteit of het evenement.  De beweging en de groepsactiviteit rond de Becasine is voor hun een gezamenlijk objectief en lijdt tot kalmte.

 

Het gebruik van de Becasine maakt het voor bewoners van tehuizen mogelijk om hun dagelijkse omgeving te verlaten, andere landschappen te zien, en zelfs aan manifestaties deel  te nemen.  Hierbij wordt het mogelijk om deze mensen in groepsactiviteiten te integreren.

 

Voor meer informatie kunt U  kontakteren :

Sophie Enthoven, fysiotherapeute

Mail adres : enthoven3@hotmail.com